Pojistná událost

Stanete-li se účastníkem nehody, můžete kdykoliv zavolat. Poradíme Vám jak postupovat.

 • Zařídíme odtah.
 • Půjčíme vozidlo.
 • Jsme smluvními partnery pojišťoven Kooperativa, Uniqa, Generali, Allianz, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB a další…
 • Opravíme veškeré značky vozidel.
 • Po opravě vyřizujeme pro zákazníky platbu „krycím dopisem“.
 • U vybraných pojišťoven provádíme prohlídku sami a nemusíme zvát technika, proto se celá událost urychlí.
 • Vše vyřídíme za zákazníka.

Ihned po vzniku škody

 • Zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody(zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).
 • Poskytněte první pomoc zraněným osobám a kontaktujte záchrannou službu (155), hasičský záchranný sbor (150), policii (158) nebo zavolejte na linku integrovaného záchranného systému (112).
 • Kontaktujte svou pojišťovnu
 • Telefonní číslo najdete na zelené kartě od povinného ručení
 • Pokud nemáte kontakt na svou pojišťovnu, volejte Linku pomoc řidičů číslo 1224
 • Nevíte si rady? Kontaktuje nás na tel.čísle +420 602 555 058
 • Vytvořte fotodokumentaci místa dopravní nehody.
 • Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nemáte ověřeno, že se jedná o smluvní asistenční službu Vaší pojišťovny, eventuálně smluvní asistenční službu pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka dopravní nehody).

Kdy se musí k dopravní nehodě volat policie

 • Škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč.
 • Některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě, existuje podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek před jízdou nebo se viník dopravní nehody neprokáže platnou zelenou kartou.
 • Došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)
 • Pokud je někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.
 • Pokud nenastala ani jedna z těchto variant, jsou účastníci nehody dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47 povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.

Co vše je nutné si zapsat a zajistit

 • Registrační značky vozidel
 • Jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků nehody
 • Údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy/ zelené karty)
 • Fotodokumentace místa dopravní nehody

Záznam o dopravní nehodě

 • Společný záznam o dopravní nehodě musí být řádně a čitelně vyplněn, podepsán, obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky a především míru zavinění jednotlivých účastníků.
 • Formulář si stáhněte, vytiskněte a vozte s sebou ve vozidle. Při vyplňování formuláře doporučujeme vyznačit viníka a poškozeného. Přečtěte si postup pro vyplnění na zadní straně Záznamu o dopravní nehodě.
 • Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1. 1. 2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§ 9, odst. 1). Tato povinnost je uložena i pojištěnému(§8, odst. 4), přičemž pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, že pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky (§ 10, odst. 1, písm. d).
 • V případě, že vám viník dopravní nehody nepředloží zelenou kartu potřebnou pro vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, můžete si pojišťovnu viníka ověřit na stránkách ČKP.

Oznamte škodní událost

 • Kontaktujte svou pojišťovnu a nahlaste pojistnou událost. K nahlášení budete potřebovat údaje o vozidlech, řidičích a další údaje dle společného záznamu o dopravní nehodě.